Skip to main content

Fenomén počúvania hudby

Robert Juráš
06 október 2021
Fenomén počúvania hudby

Na to aby sme počúvali reprodukovanú hudbu v dramaturgicky ucelenom celku, čiže playliste je potrebný niekto, kto skladby nájde a zoradí - selektor. Musí mať prehľad, vkus, talent a najmä cit pre vhodnú kombináciu poslucháča, miesta a udalosti.

Samozrejme, aj v tomto ľudskom snažení ako je vyberanie hudby je niekto lepší a niekto priemerný. Pocit vám napovie či to za niečo stálo, ako ste sa cítili a či ste boli dokonca hudbou oblažení. Dynamická premenná je samozrejme kvalita reprodukcie a miera sústredenia. No dobrý výber zaváži najviac.

Napadlo vás, že kde na miestach ktoré máte radi, by mala hrať vhodná hudba, ale nie je to vždy tak? Citlivo zvolená hudba výrazne prispieva k atraktívnosti daného miesta.

Photo by Ralph (Ravi) Kayden on Unsplash

Vhodnosť vybraných skladieb dotvára a niekedy dokonca určuje atmosféru prostredia, podujatia, udalosti. Je potrebné ju vnímať ako dôležitú súčasť.

Pochopenie poslucháča je odmenené úspechom. Hudba vytvára pocity, ktoré si ľudia zapamätajú.  S hudbou je svet krajší.

 

Edukatívny rozmer hudby

Stále je veľa mimoriadnej hudby, ktorou by sa mali ľudia obklopovať, ktorú by mali počúvať, aby ich šľachtila a pozdvihovala ich ducha. Je to skoro ako poslanie. Keď viete o dobrej hudbe – ukážte ju svetu a počúvajte ju.

Photo by Tamara Schipchinskaya on Unsplash

Na čo by existovala dobrá hudba, keby nebolo pre ňu poslucháčov. A oni sú a sú hladní po dobrej hudbe. Ešte stále jej máme nedostatok. Rádia na Slovensku tento hlad ani zďaleka nesýtia.

Predstavte si, že RAP by dokázal rozkladať osobnosť a Vážna hudba by vedela pomáhať vnímať majestátnosť zdravých emočných súvislostí.  A ono to vlastne aj tak funguje.

Viete si predstaviť ten vesmír nádhernej hudby ktorú ste ešte nepočuli, a viete že existuje a je to, to pravé orechové pre vaše uši a dušu?

Robert Juráš (selektor DJ LetomSvetom)